Board 2016-2019

The Board of PAJA 2016-2019:

Łukasz Müldner-Nieckowski – president, l.muldner@gmail.com

Gregor Glodek  – vice-president

Grażyna Glodek – treasurer, graschkagregor@web.de

Tomasz J. Jasiński

 

Ethics Commitee:

Gregor Glodek – Ethics Committee president

Krzysztof Rutkowski

Tomasz J. Jasiński

Małgorzata Kalinowska

 

Audit Committee:

Krzysztof Rutkowski – Audit Committee president

Ilona Szewczyk

Katarzyna Cyranka

 

Educational Committee:

Krzysztof Rutkowski – EC president

Łukasz Müldner-Nieckowski

Gregor Glodek

 

Print Friendly, PDF & Email